BNDotacje.pl | O nas
108
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-108,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

O nas

Grupa kapitałowa

BND Biznes Nauka Dotacje to ludzie i doświadczenie zbudowane na przestrzeni ostatnich 10 lat przez Wielkopolski Instytut Jakości i DCF Dotacje-Consulting-Finanse. Firmy te postanowiły wydzielić ze swojej działalności pozyskiwanie dotacji dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych, stając się jednocześnie głównymi udziałowcami nowej spółki.

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.

wijWielkopolski Instytut Jakości funkcjonuje od 1995 r. Instytut należy do Krajowego Systemu Usług, Krajowej Sieci Innowacji, jest również akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem Innowacji oraz członkiem krajowego klastra kluczowego tj. Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Spółka od początku swojej działalności zajmuje się świadczeniem usług doradczych, w szczególności zaś rozwinęła zakres usług proinnowacyjnych, w tym również badawczych.

Wielkopolski Instytut Jakości świadczy przede wszystkim usługi:

 

 • proinnowacyjne: audyty innowacyjności, doradztwo we wdrożeniu innowacji (transfer wiedzy-technologii na linii biznes-jednostka naukowa, biznes-biznes), badania oddziaływania produktów na środowisko z wykorzystaniem metody Life Cycle Assessment (LCA),
 • badawcze: badania i analizy rynku, kształtowanie produktów/usług w oparciu o wyniki badań,
 • wdrożeniowe: wdrażanie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach m.in. w oparciu o normy ISO, jak również programy autorskie.

Ponadto Instytut udziela wsparcia doradczego i finansowego podmiotom oraz osobom prywatnym mającym innowacyjny pomysł na biznes (inkubacja, tworzenie start-upów).

DCF logoDCF Dotacje-Consulting-Finanse funkcjonuje od 2013 r., świadcząc usługi doradcze, w szczególności w zakresie:

 

 • sporządzania biznes planów,
 • wycen przedsiębiorstw,
 • analiz rynkowych i finansowych.

Dzięki współpracy z kancelarią prawną, firmą projektową oraz firmą zajmującą się doradztwem środowiskowym DCF ma możliwość zaoferowania kompleksowych usług obejmujących restrukturyzację ekonomiczno-prawną przedsiębiorstwa, optymalizację kosztowo-podatkową przedsiębiorstwa, realizację fuzji i przejęć, kompleksowy audyt prawno-biznesowy przedsiębiorstwa, przygotowanie prospektu emisyjnego/ memorandum informacyjnego, pełne przygotowanie dokumentacji na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (projekt budowlany, raport środowiskowy, studium wykonalności na potrzeby uzyskania dofinansowania ze środków unijnych).

Wykaz wybranych projektów dla których pozyskano dofinansowanie – przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia

POIR 2.1

 • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych technologii w branży armatury wodociągowej
 • Centrum Rozwoju Aparatury „Substantia Sanguinis”
 • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych

POIG 3.1

 • Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm
 • Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w parku naukowo-technologicznym Interior

POIG 4.3/POIR 3.2.2

 • Wdrożenie nowej technologii – linii technologicznej do produkcji worków papierowych
 • Wdrożenie nowoczesnej technologii do produkcji miechów do pojazdów użytkowych
 • Innowacyjna technologia produkcji etykiet opakowaniowych z ekologicznego materiału Ecor FPO
 • Wzrost potencjału PPHU Wojtex na rynku krajowym i zagranicznym poprzez zakup linii kataforetycznej do malowania ozdób do włosów
 • Wdrożenie nowej technologii produkcji miechów pneumatycznych w firmie TIP-TOPOL

POIG 5.1

 • Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne

POIiŚ 1.1

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława
 • Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu

POIiŚ 8.4

 • Zakup pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

WRPO 1.5.2

 • Znacząca zmiana procesu produkcyjnego miechów pneumatycznych w firmie TIP-TOPOL dla wzmocnienia konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
 • Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki rozszerzeniu oferty produktowej i zapewnieniu doskonałości operacyjnej

WRPO 1.1

 • Quick Graphic Studio – szansą na poprawę konkurencyjności spółki
 • Wzrost konkurencyjności Centralnego Biura Detektywistyki i Obserwacji na rynku usług detektywistycznych

WRPO 1.2

 • Wprowadzenie innowacyjnej technologii do produkcji nowych wyrobów piekarniczych
 • Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych i znacząco udoskonalonych miechów pneumatycznych celem poprawy konkurencyjności spółki Tip-Topol

WRPO 1.4.2

 • Wyposażenie laboratoriów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia usług badawczo-rozwojowych

WRPO 1.6

 • Powiązanie kooperacyjne firm świadczących usługi doradcze dla sektora MŚP, w celu zwiększenia ich kompleksowości.
 • Wdrożenie i promocja innowacyjnej, prośrodowiskowej usługi sprzedaży zdrowych i świeżych produktów spożywczych poprzez powiązanie kooperacyjne

WRPO 3.7

 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Ostrzeszów

RPO Województwa Łódzkiego, Działanie 1.2

 • Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją

RPO Województwa Łódzkiego, Działanie 1.4

 • Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej – etap 1: System odprawy bagażowej

RPO Warmia i Mazury, Działanie 6.2.1

 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Orzysz

Wykaz wybranych projektów dla których pozyskano dofinansowanie – jednostki samorządowe

POIG 8.3

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn

POIiŚ 7.4

 • Przebudowa dworca Łódź Fabryczna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
 • Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna

RPO Województwa Śląskiego, Działanie 3.2.2

 • Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej – przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu

WRPO 3.5

 • Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie Gminy Krotoszyn

RPO Województwa Łódzkiego, Działanie 2.4

 • Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomsku
 • Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska